Jsme mladá, dynamická a vysoce efektivní společnost s centrem zájmu v oblastech envinmentální ekologie, sanacích a odpadovém hospodářství. Díky našim zkušenostem nabízíme rychlá, spolehlivá a cenově dostupná řešení. Na rozdíl od jiných, zpravidla několikanásobně větších firem, dokážeme poskytnout dostupný servis i v těch případech, kdy konkurenční nabídky nemohou být akceptovány právě díky vysokým režijním nákladům.
Naše zkušenosti zahrnují široké spektrum služeb v oblastech sanačních prací, včetně primárních průzkumů, zpracování průzkumů rizik, ekologických auditů a studií prove-ditelnosti. Nabízíme také monitoring znečištění podzemních vod a horninového prostředí ať již před zahájením samotných sanačních prací, ale také rovněž kontrolní po ukončení vlastního sanačního zásahu.
Nedílnou součástí poskytovaných služeb je také supervizní činnost. S výhodou tak může být kombinováno zázemí a kapacita velkých firem a naší vysoce efektivní společnosti, díky čemuž je možné dosáhnout vysoce transparentních výsledků ve všech oblastech sanačních prací. To je výhodné ve všech případech státních zakázek.